Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας | 2009

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας | 2009
Brochure Design

Tο IHU έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη και είναι το πρώτο δηµόσιο αγγλόφωνο πανεπιστήµιο. Δέχεται σπουδαστές από όλο τον κόσμο και διαθέτει τμήματα σε διάφορα επιστημονικά πεδία, επιλεγμένα σύμφωνα με τα σύγχρονα ακαδημαϊκά πρότυπα και τις απαιτήσεις της αγοράς. Ζητήθηκε ο σχεδιασμός έντυπης έκδοσης για την πλήρη παρουσίασή του.

Το πρόγραμμα σπουδών, θέματα διοικητικής και οργανωτικής φύσης, ακαδημαϊκές παροχές, αλλά και η ζωή στο πανεπιστήμιο, οργανώθηκαν σε κεφάλαια που διακρίθηκαν οπτικά με τη χρήση διαφορετικών χρωμάτων και bookmarks, που καθιστούν το τεύχος εύχρηστο και ευανάγνωστο. Η υδρόγειος, σύμβολο του διεθνούς χαρακτήρα του IHU και οπτικό στοιχείο του λογοτύπου του, αξιοποιήθηκε γραφιστικά σε διάφορες παραλλαγές, ακολουθώντας τις θεματικές της ύλης.