Γράμματα και Λέξεις

Γράμματα και Λέξεις
Personal, Typography

Η σειρά αυτή γεννήθηκε από την αγάπη µου για την τυπογραφία και τις λέξεις. Είναι το προσωπικό µου επιτραπέζιο παιχνίδι για ένα άτοµο µε χαρτί και µολύβι. Οι λέξεις έρχονται από µόνες τους και κάθε φορά που εµφανίζεται µια νέα ιδέα είναι πηγή έκπληξης, µια νέα χαρά! Συνήθως, γίνονται ευχετήριες ή ευχαριστήριες κάρτες που στέλνονται σε πελάτες, συνεργάτες και φίλους.