ΑΠΘ | 2010

ΑΠΘ | 2010
Cover Design

Η Πρυτανεία του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, κατά τη λήξη της τετραετούς θητείας της, παραδοσιακά δημοσιεύει τον απολογισμό των πεπραγμένων της. Οι πρυτανικές αρχές για τα έτη 2006-2010, έτη που σημαδεύτηκαν από σημαντικές μεταρρυθμίσεις στο ελληνικό πανεπιστήμιο, θέλησε να δημιουργήσει μια έκδοση με διαχρονικό χαρακτήρα, που να αποτελέσει υπόδειγμα και σημαντικό αρχείο.

Τις βασικές θεματικές ενότητες της ύλης αποτέλεσαν οι «τρεις πυλώνες» δράσης του πανεπιστημίου, η επιστήμη, η έρευνα και η διοίκηση. Ο «πυλώνας» έδωσε την ιδέα μιας αρχαίας στήλης μνήμης, που παραπέμπει στις καταβολές του ακαδημαϊκού πνεύματος στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, αλλά και επισημαίνει την ιστορικότητα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Η στήλη σχηματίστηκε από δηλωτικές λέξεις των ακαδημαϊκών αξιών τυπωμένες ανάγλυφα σε λευκό για να φέρνουν στο νου την όψη του μαρμάρου.